BRANNVERN ØST AS
Tlf. 916 27 878 / 900 25 745

E-post: leif.norberg@brannvernost.no

Verksted: Henrik Gernersgate 10, 1530 Moss

Postadresse: H. A. Reinertsgate 14 -1524 Moss

Org. nr. 989 190 296 MVA

Godkjent kompetent virksomhet nr. 167 hos Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Brannvern Øst utfører all service og vedlikehold på brannvernutstyr

 

Kontroll av:

 

    • Brannslokkere

    • Brannslanger

    • Brannarmaturer

    • Brannposter

    • Stiger

    • Førstehjelpsutstyr

 

Vi tilbyr faste service- og

vedlikeholdsavtaler

eller kan kontaktes for

enkeltstående serviceoppdrag.