BRANNVERN ØST AS
Tlf. 916 27 878 / 900 25 745

E-post: leif.norberg@brannvernost.no

Verksted: Henrik Gernersgate 10, 1530 Moss

Postadresse: H. A. Reinertsgate 14 -1524 Moss

Org. nr. 989 190 296 MVA

Godkjent kompetent virksomhet nr. 167 hos Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

ECOSORB OLJEABSORBENTER FARGEKODE BLÅ

Absorberer KUN olje –ikke vann! Absorbentene er ideelle for industrifelt eller maritimt

Vedlikehold, samt oljespill fra petroleumsbaserte væsker i våtmark, vann eller sjø.

 

ECOSORB UNIVERSAL/KJEMIKALIEABSORBENTER FARGEKODE GUL

Absorberer løsemidler, vannløselige forbindelser, petroleumsprodukter (olje) og de fleste syrer og baser. Spesielt egnet til innsats ved spill av aggressive væsker, eller i situasjoner. Der man er usikker på hva slags kjemikali som er sølt.

 

ECOSORB VEDLIKEHOLDSABSORBENTER FARGEKODE GRÅ

Absorberer vannbaserte væsker, petroleumsprodukter. En prisgunstig absorbentserie til bruk. I daglig drift og vedlikehold. Er ikke egnet til bruk på aggressive væsker eller kjemikalier.

 

Last ned AbsorbentoversiktNOFI EP-SERIEN

Lenser med faste flytelegemer

 

NOFi EP-serie lenser med faste flytelegemer er laget for bruk i havner, bukter og fjorder. Det er levert mange tusen meter EP lense til kunder i Norge og utlandet.

Lensen leveres i standardlengder på 25 m. Kombinasjonen av det fleksible fribordet og innskyting av bunnkjettingen gjør at lensen holder meget godt på olje.

 

Last ned brosjyren på NOFI EP-serien.

 

 

ALLMARITIM MILJØSIKRING

 

Last ned brosjyren her