Godkjent kompetent virksomhet nr. 167 hos Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell